Dodany: 2013-02-27 10:55:46
images/450px-Blue_exclamation_mark.svg.png6d19a.png Pierwszym i podstawowym procesem w oczyszczaniu wód jest zastosowanie filtracji mechanicznej, która polega na oddzieleniu czystej wody od zabrudzeń stałych. W filtracji mechanicznej stosuje się cedzenie, sedymentację czy filtrację.

Dodany: 2013-02-27 10:48:40
images/450px-Black_exclamation_mark.svg.png8c471.png Oczyszczanie wody zależy przede wszystkim od stopnia i rodzaju jej zanieczyszczenia, ponieważ występują rożne rodzaje skażeń, które mają negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi.

Dodany: 2013-02-27 10:46:15
images/450px-Red_exclamation_mark.svg.png80ac4.png Najprostszą klasyfikacją zanieczyszczeń wody jest podział na zabrudzenia naturalne i zabrudzenia pochodzące z działalności człowieka. Jednak niezależnie od podziału występują trzy podstawowe rodzaje zanieczyszczeń, które uzależnione są od głównego czynnika skażającego.

Dodany: 2013-02-27 10:44:09
images/450px-Purple_exclamation_mark.svg.pngf8c98.png W Polsce są miejsca, gdzie poziom zanieczyszczenia wód jest krytyczny. Dotyczy to w szczególności obszary wiejskie i mało zamieszkane, gdzie głównym miejscem poboru wody są studnie.

Dodany: 2013-02-27 10:21:37
images/450px-Yellow_exclamation_mark.svg.png24a82.png Każdego dnia wykorzystujemy wodę w różnych dziedzinach naszego życia. Woda głównie kojarzy się, jako produkt do spożycia, ale jej zastosowanie jest o wiele większe, gdyż wykorzystujemy ją w celach higienicznych, piorących, w gospodarstwie domowym, a także w przemyśle.